Lovpligtigt eftersyn

Professionel samarbejdspartner

Som kunde opnår din virksomhed sikkerhed når der skal laves eftersyn på dine kraner, løftegrej m.m.

Munck Kraner A/S udfører, efter kundens ønske, lovpligtig sikkerhedseftersyn eller et lovpligtigt sikkerheds- og serviceeftersyn på alle fabrikater af kraner, taljer samt andet løftegrej. Vi dækker hele Danmark.

Munck Kraner A/S har erfaring med eftersyn og reparation af kraner, el-kæde og wiretaljer samt løftegrej. Sikkerhedseftersynet udføres altid under henvisning til gældende lovgivning.

Personale:
Alle vores servicemontører har mange års erfaring i eftersyn og reparationer af alle mærker af kraner, taljer og løftegrej

Sikkerheds- og serviceeftersyn af kraner og taljer:
Ved sikkerheds- og serviceeftersyn kontrolleres bremser, lastkæde/wire, højde/dybdestop, gearolie, strømtilførsel, manøvrehåndtag, nødstop, øvrigt el-udstyr, overlastsikring, kædeopgamler, taljeophæng, kranbane og endestop.

Der justeres evt. hovedbremse, finhejsebremse, katkørebremse, krankørebremse og/eller skridkobling.

Herefter smøres kæde/wire, wiretromle, wirestyr, kørehjul og/eller drev.

Sikkerheds- og serviceeftersyn tilbydes efter fast pris incl. kørsel og prøvebelastning.

Sikkerheds- og funktionseftersyn:
Visuelt eftersyn af taljer/kraner ved kontrol af bremser, lastkæde/wire, tromle, styr, kædeopsamler, lastkrog, højde-/dybdestop, taljeophæng, manøvrehåndtag, nødstop, øvrigt el-udstyr, overlastsikring, kranbane og endestop.
Kædeslyng efterses under henvisning til AT-meddelelse 2.02.8 for slidtage, forlængelse, deformation samt andre defekter.
Stålwire efterses for lus (trådbrud) og klemte (flade) wire.
Kroge, ringe og lign. efterses visuelt for slid og andre deformationer.
Løftebånd og rundsling efterses for skader som for eksempel, defekte fibre og kanter.
Alle pladekløer efterses visuelt for deformationer og slid samt prøvebelastes med max. belastning +25%

Mærkning:
Kæder, kædeslyng og wirestropper mærkes med klasse 8 skilte med følgende tekst:
Belastning.:
Certifikat nr.:
Dato for test:
Afdelingsidentifikation.:

Bløde stropper, bånd, sjækler og lignende, mærkes tydeligt med årets farve:
Pladekløer opmærkes med belastningsskilt med følgende tekst:
Belastning:
Certifikat nr.:
Dato for test:
Afdelingsidentifikation:

Reparationer:
Reparation af kædeslyng, herunder udskiftning af kroge og sikkerhedspaler, udføres på stedet af vores servicemontører.

Dokumentation:
Vores servicemontør udfylder og underskriver servicerapporter på alle enheder efter endt eftersyn/reparation.

Service aftale:
Munck Kraner A/S indgår serviceaftale på alt løftegrej, en serviceaftale sikrer herefter at det lovpligtige eftersyn overholdes. Med en serviceaftale er De sikker på at eftersynsdatoen ikke overskrides.

Reparation af løftegrej:
De fleste reparationer af løftegrej udføres på stedet af vores servicemontør, såfremt reparationen kræver yderligere, står vores værksted i Randers til rådighed

Alle reparationer og eftersyn afsluttes med en afprøvning, som danner grundlag for udstedelse af en rapport på det reparerede og eftersete løftegrej.

Vi er specialister!
En del af vores kranservice indbefatter, at vi rådgiver vores kunder omkring sikkerhed samt vejledning og nye kran regler udstukket fra arbejdstilsynet.
Som ekstra service har vi derfor på denne side samlet nogle af de mest gængse regler og retningslinjer fra arbejdstilsynet
Ønsker du at høre mere om vores kranservice og lovpligtig kraneftersyn, kan du kontakte os uforpligtende på tlf. 7022 4585

Regler fra arbejdstilsynet:

Skal vi hjælpe dig med din opgave?